Hakkımızda

Misyon – Vizyon

Misyonumuz

Ülkemizin muassır medeniyet vizyonuna uygun olarak başlattığı ihracat hamlesine paralel olarak sektörde ihtiyaç sahibi her firma tarafından ulaşılabilir olmaktır.

Vizyonumuz

Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla bölgemizde lider kuruluş olmak ve Tehlikeli Maddeler bilincinin ve uygulamalarının çok geniş kitlelere yayılmasını sağlamaktır.

Hakkımızda

DGRTürk Hakkında…

DGRTürk’ün temelleri, 2004 yılında Aras Atak tarafından atıldı. Tehlikeli Madde Paketi ithalatı ile başlayan serüvenimiz, zorlu ve yoğun emeklerimiz sonucunda TÜRKİYE ‘de bir ilk olarak Tehlikeli Madde Ambalaj paketlemesi ve danışmanlığı konusunda uzman bir firma olarak gelişmiş ve sektöründe faaliyetlerine devam etmektedir. Tehlikeli maddelerin yönetim hizmetini UN onaylı koli üretimi, paketlemesi ve bu konuda ihtiyacı hissedilen yardımcı ürünlerin temini ile pekiştiren DGRTürk firmamız Türkiye’de faaliyet gösteren üreticiler ile sıkı bir işbirliği ve çözüm ortaklığını sürdürmektedir. UN (Birleşmiş Milletler) sertifikasına sahip ürünleri ve uluslararası işbirlikleri bulunan DGRTürk firması, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu Tehlikeli Madde taşımacılığı ve yönetimi konusunda sektöre yapmış olduğu önemli yatırım ve katkılarla sektörün tercih edilen öncü ve lider firması olma özelliğini sürdürmektedir.

Türkiye de Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili olarak hava yolu taşımacılığı dışında kalan taşımalarda (Kara-Deniz-Demiryolu) ile ilgili yönetmelikler yürürlükte olmasına rağmen denetim mekanizmasının uzman kadrosunun yeterli sayıda olmamasından kaynaklanan bir boşluk bulunmaktadır. Bu konu da DGRTürk firması olarak sektöre yönetmeliklere uygun hareket edilmesi hususunda ihtiyaç duyulan her aşama için eğitim, seminer ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ürün tedariki ve süreç yönetimi konularında da hizmet verilmektedir.

Ayrıca DGRTürk firması faaliyetleri içerisinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında çeşitli üniversitelerle yapmış olduğu işbirlikleri sonucunda Üniversite öğrencilerinin ortak alan dersi olarak seçebileceği Tehlikeli Maddeler ve Kimyasalları Yönetimi dersini üniversite sistemine kazandırmış olup bu konuda üzerine aldığı sorumluğu geliştirerek faaliyetlerine devam etmektedir.

DGRTürk firması, lojistik firmalarına ve sektöre eşit mesafede, etik kurallara uygun hizmet vermeyi kendine amaç edinmiş tam bağımsız uzman bir kuruluştur.

Büyük global oyuncuların TÜRKİYE ‘deki yatırımlarını arttırması ve yeni oyuncularının sektöre katımı ile birlikte uluslararası standartların ülkemizde de uygulama oranında artış kaydedilmiştir. Devletimizin de bu konuya verdiği önem ve destekle birlikte tehlike madde üretim ve ihracatı ivme kazanmıştır.

DGRTürk firması olarak Tehlikeli Maddeler ve Yönetmeliği çerçevesinde Kimyasal madde üreticileri, inşaat firmaları, kozmetik firmaları, ilaç firmaları, bulaşıcı sağlık ürünleri, radyoaktif ürünler, patlayıcı ürünler ve daha birçok tehlikeli madde içeren ürün üreten ve ihraç eden firmaların gönderim sırasında karşılaştıkları uygun ambalaj sorunları ile ilgili olarak talepleri artmış olup bu konuda firmamızdan destek ve hizmet isteyen firma sayısında ciddi bir artış gözlenmiştir. Bu dönemde, DGRTürk firması tüm müşterilerine yönetmeliklere uygun hale gelmesi için vermiş olduğu destek ve hizmetler ile maksimum katkıyı sağlamıştır.

DGRTürk , Uluslararası Tehlikeli Madde Yönetimi kapsamında şirket faaliyet ve projelerimizi ülke sınırları dışına taşımayı ve uluslararası pazarın önemli bir oyuncusu olarak global bir firma olmayı başarmış ve IDGN (The Premium International Dangerous Goods Networ – Uluslararası Tehlikeli Maddeler Ağı) Yönetim Kurulu’nda Ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmektedir.

DGRTürk olarak zorunlu hale gelen kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde verdiğimiz hizmetlere ilave olarak geleceğe yönelik hazırlıkları devam eden yeni projelerimizi önümüzdeki günlerde sektöre sunuyor olacağız. Türkiye’de Tehlikeli madde yönetimi konusunda kendisini ispatlayan DGRTürk ‘nin bir sonraki hedefleri içerisinde Tehlikeli Maddeler Ambalaj Test Merkezini kurmak vardır. Bu hedefimizin gerçekleşmesi sonucunda ülkemize ve sektörümüze sağlayacağı katma değer çok büyük olacaktır.

Amacımız; Ülkemizin 2023 vizyonuna uygun olarak başlattığı ihracat hamlesine paralel olarak sektörde ihtiyaç sahibi her firma tarafından ulaşılabilir olmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti 2023 yılında 100. yaşını kutlarken ihracat için koyduğu 500 milyar Doları aşan bir hedef herkes kadar bizi de oldukça heyecanlandırmaktadır.

Ancak unutulmamalıdır ki ‘’bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır’’.

Çünkü; Tehlikeli Madde Yönetmeliği kapsamı dışında yapılan tüm uygulamaların sonuçları insanlığa, çevreye, doğaya ve atmosfere verdiği maddi ve manevi zararların telafisi mümkün olmayacağından Tehlikeli Maddeler bilincinin ve uygulamalarının çok geniş kitlelere yayılması gerekmektedir.

Eğitim bu konuda üzerinde durmamız gereken en önemli unsundur.

DGRTürk bu konuda üzerine düşen sosyal sorumluluğu yerine getirmiş olmaktan ve bu bilincin yayılması için yapılacak faaliyetlerde yer almaktan her zaman mutluluk duyacaktır.

Saygılarımızla.